Dokumenti

Polugodišnji izvještaj 2020.:  RefStrPRRAS / Obveze  /Bilješke

Ostvarenje Fin. plana 2020. – 06: Plan rashoda i izdataka / Plan prihoda i primitaka

Rebalans Fin. plana 2020. – 06: Opći dio / Plan prihoda i primitaka / Plan prihoda / Plan rashoda i izdataka

______________________________________________________________________________

Financijski izvještaj za 2017.: Bilanca / Obveze / PR-RAS / P-VRIO / RAS-funkcijski / Referentna stranica / Bilješke

Financijski plan za 2018.: Opći dio / Plan prihoda 2018.-2020. / Plan prihoda 2018. / Plan rashoda 2018.

Program rada 2017.

Odgovori