Dokumenti

 

Financijsko izvješće za 2020.: Bilanca Bilješke Obveze PRRAS PVRIO RasF RefStr

Ostvarenje fin. plana za 2020.: Plan prihoda i primitaka  Plan rashoda i izdataka

Financijski plan za 2021.: Opći dio Plan prihoda i primitaka Plan prihoda Plan rashoda i izdataka

Izmjene i dopune Fin. plana za 2021. (1): Obrazloženje Opći dio Plan prihoda i primitaka Plan prihoda Plan rashoda i izdataka

Program rada za 2021.

Izvješće o radu za 2020.

 

Polugodišnji izvještaj 2020.:  RefStrPRRAS / Obveze  /Bilješke

Ostvarenje Fin. plana 2020. – 06: Plan rashoda i izdataka / Plan prihoda i primitaka

Rebalans Fin. plana 2020. – 06: Opći dio / Plan prihoda i primitaka / Plan prihoda / Plan rashoda i izdataka

______________________________________________________________________________

Financijski izvještaj za 2017.: Bilanca / Obveze / PR-RAS / P-VRIO / RAS-funkcijski / Referentna stranica / Bilješke

Financijski plan za 2018.: Opći dio / Plan prihoda 2018.-2020. / Plan prihoda 2018. / Plan rashoda 2018.

Program rada 2017.

Odgovori