Otvorenje izložbe lokalnih umjetnika: Josipa Vanđije, Inge Pavera i Ivana Novačića Čičija.

Povodom Dana grada, organizirali smo izložbu slika naših grubišnopoljskih umjetnika: Josipa Vanđije, Inge Pavera i Ivana Novačića Čičija. Otvorenje izložbe održano je u potkrovlju Centra za kulturu, uz poštovanje svih epidemioloških mjera.
Izložbu je otvorio gosp. Ivan Krajačić uz predivan govor o našim umjetnicima, njihovom podrijetlu te njihovim počecima u slikarstvu.
Pozvani ste cijeli sljedeći tjedan pogledati izložbu. Mi ćemo osigurati i virtualan pregled ljudima koji nisu u mogućnosti posjetiti izložbu.


NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za kulturu i informiranje

dr. Franjo Tuđman

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN br: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22) i članka 37. Statuta Centra za kulturu i informiranje dr. Franjo Tuđman, Upravno vijeće Centra za kulturu i informiranje dr. Franjo Tuđman Grubišno Polje raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za kulturu i informiranje

dr. Franjo Tuđman

1 izvršitelj, na određeno, puno radno vrijeme

Za ravnatelja Centra za kulturu i informiranje dr. Franjo Tuđman može biti imenovana osoba koja udovoljava sljedećim uvjetima:

-završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij društvenog smjera

 – 5 (pet) godina rada na poslovima u kulturi

 – da se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima

 – koja ispunjava ostale uvjete sukladno zakonu i Statutu Centra.

Opis poslova:

 • organizacija i vođenje rada i poslovanja Centra za kulturu
 • predstavljanje i zastupanje Centra za kulturu
 • poduzimanje svih pravnih radnji u ime i za račun Centra za kulturu
 • zastupanje Centra za kulturu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim i fizičkim osobama
 • odgovornost za zakonitost rada Centra za kulturu
 • donošenje odluka i drugih akata iz svoje nadležnosti
 • obavljanje i drugih poslova u skladu sa zakonom, podzakonskim propisima, Statutom i drugim općim aktima Centra za kulturu.

Ravnatelj/ica se imenuje na razdoblje od 4 godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Uz prijavu je potrebno dostaviti i dokaze o ispunjenju svih uvjeta:

 • Zamolbu (prijavu) na natječaj
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diplomu ili presliku iste),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnicu ili presliku),
 • uvjerenje o radnom stažu (potvrda HZMO),
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),
 • životopis
 • vlastoručno potpisani Program rada za četverogodišnje razdoblje.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08 i 69/17).

Sukladno članku 39. Zakona o ustanovama ravnatelj ne može biti osoba koja prema zakonu kojim se uređuju trgovačka društva ne može biti članom uprave trgovačkog društva.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja kao i dokaze kojima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju.

Prijave s prilozima dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu:

Centar za kulturu i informiranje dr. Franjo Tuđman, Ivana Nepomuka Jemeršića 1,

43290 Grubišno Polje, sa naznakom « NATJEČAJ ZA RAVNATELJA».

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Upravno vijeće Centra za kulturu i informiranje dr. Franjo Tuđman zadržava pravo poništenja natječaja. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Dječja radionica “Volim svoj Grad”

Povodom Dana grada Grubišnoga Polja, organizirali smo dječju radionicu. S obzirom na okolnosti i ograničenja predviđena mjerama HZJZ, program povodom ovog Dana grada nije toliko opširan kao do sada.
Odlučili smo pogledati Grubišno Polje kroz dječje oči, i dobili smo divne rezultate.
Razgovarali smo s djecom o mogućnostima koje nudi naš grad, što vole i koji im je omiljeni dio grada.
Za kraj, djeca su nacrtala bitne, po njima, znamenitosti grada, koje smo izložili u hodniku Centra za kulturu.

Kazališna radionica Petra Cvirna i Sanje Milardović.

Zadnji dan listopada posvetili smo kazalištu. Održali smo svojevrstan nastavak kazališne radionice, koja se odvila u lipnju, za one koji su sudjelovali na istoj, a novim polaznicima pružili smo novo iskustvo. Kako bih ta radionica bila profesionalno organizirana i odrađena, vodili su ju poznati kazališni i filmski glumci Petar Cvirn i Sanja Milardović.
Postepeno, kroz lagane pokrete i zanimljive vježbe, uveli su nas u svijet kazališta i glume.
Kako se sve to odigralo, pogledajte na našim fotografijama. Slobodno zavirite na naš Facebook profil (https://web.facebook.com/cikgrubisnopolje ) i pogledajte sve novosti vezane za ovu i druge radionice.

JEŽEVA KUĆICA- predstava Kazališta Tvornica Lutaka

Nakon fenomenalne izvedbe predstave “Hrabri mornar”, ponovno nas je posjetilo kazalište Tvornica lutaka, i to s predstavom za djecu “Ježeva kućica”.
Glavne uloge, kao i režiju, dramatizaciju i glazbu potpisuju i izvode Mario Kovač i Petra Radin.
Nastala prema motivima istoimenog djela Branka Čopića kojeg generacije čitatelja znaju gotovo napamet, predstava je vjerno slijedila originalnu zamisao.
Predstava donosi svojevrsni nastavak priče koju je ispričao Čopić – nakon što u prvom dijelu ispripovijedaju basnu o Ježevoj kućici i sudbini mede, vuka i divlje svinje, u drugom činu Radin i Kovač posvetili su se istraživanju što se događa s preostalo dvoje likova, odnosno Ježurkom i Lijom. Zanimljiva međuigra dvoje glumaca i dva lika, na lijepo uređenoj sceni koja uključuje i Ježevu kućicu i Lijin dom, ali i šumarak koji ih povezuje, dobro je odjeknula među grubišnopoljskom publikom koja je glumce ispratila dugim aplauzom.
Predstava se odigrala u kino dvorani Centra za kulturu, uz poštovanje novim mjera HZJZ (prema kojima je dozvoljeno samo 50 gledatelja). Osim poštovanja ograničenja broja gledatelja, svim gledateljima smo izmjerili temperaturu pri ulasku, dezinficirali im ruke te upisali osobne podatke.

Kreativna radionica posvećena skorašnjoj Noći vještica.

Radionica se održala u srijedu, 28. listopada, u 13.00 sati u prostorijama Centra za kulturu.
Kao i na svim redovnim radionicama, suorganizator je bila GK “Mato Lovrak”.
Naši kreativci izrađivali su dreamcatcher tj. hvatač snova. Osnova nam je bilo obruč, koji smo napravili od žice. On u pravilu ima utkanu mrežu, no mi smo malo olakšali proces te smo oko njega omotali vunu. Kako naši hvatači snova ne bih bili obični, odlučili smo dodati detalje vezane za Noć vještica (šišmiše, malene duhove, vještičje metle i dr.).

Sljedeća radionica održat će se u srijedu, 4. studenog, a to je ujedno i Dan Grada Grubišnog Polja, tako da će i naša radionica biti vezana uz ovaj važan dan!

Kreativna dječja “Jesenska radionica”

Danas, 21. listopada, održala se naša redovna dječje kreativna radionica srijedom.
Izrađivali smo jesenske čestitke s raznim motivima. Jedni su se odlučili za šarene 3D kišobrane, kako bi uveselili kišne dane, drugi su odabrali 3D ježiće, treći šarenu 3D dugu s oblacima. Sve su svemu, bila je prostorija puna kreative, dječje radosti i pozitivne energije.
Kako se sve odvilo i što su izradili mališani, pogledajte na našim fotografijama.
Sljedeće srijede, očekuje Vas prava poslastica. Bliži se Noć vještica (Halloween), a mi smo spremni uvesti Vas u zabavnu i kreativnu stranu te priče.